Theo các cuộc thăm dò (President Election Polls) và các kênh truyền thông lớn của Mỹ thì Joe Biden chắc chắn sẽ thắng cử. Ngược lại Donald Trump sẽ thắng cử theo thăm dò của Express (UK), giới cá cược và mạng xã hội.
Xem tiếp