Hiện trạng hạ tầng dự án vẫn chưa có gì, nhưng chủ đầu tư dự án Diamond Central ở tỉnh Đồng Nai đã nhận tiền của khách hàng thông qua “phiếu đăng ký nguyện vọng”.
Xem tiếp